Φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για το Κληρονομικό και Επίκτητο Αγγειοοίδημα

  1. Μία επιλογή είναι ο συμπυκνωμένος παράγοντας (C1 inh) που γίνεται ενδοφλέβια. Πρόκειται για ένα προϊόν που παράγεται από τράπεζες πλάσματος και ουσιαστικά αντικαθιστά την ουσία που λείπει στους ασθενείς . Η επεξεργασία του έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η μόλυνσή του ασθενούς από μεταδοτικούς ιούς. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί με το όνομα Berinert-P©. Είναι πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές φάρμακο, χωρίς παρενέργειες. Η έγκαιρη ενδοφλέβια χορήγησή του προκαλεί πλήρη αναστροφή των συμπτωμάτων μέσα σε 1 -2 ώρες περίπου.
  2. Μία άλλη επιλογή για την αντιμετώπιση των κρίσεων είναι η χορήγηση ενός φαρμάκου που δεν επιτρέπει στη βραδυκινίνη να  εκδηλώσει τη δράση της. Η φαρμακευτική ουσία λέγεται Ικαντιμπάνη και κυκλοφορεί στη χώρα μας ως Firazyr©. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, τόσο στα οιδήματα του δέρματος, στα κοιλιακά άλγη, αλλά και στα οιδήματα λάρυγγα. Είναι ασφαλές φάρμακο και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι γίνεται κάτω από το δέρμα (υποδόρια), χωρίς να χρειαστεί φλεβοκέντηση.

Πληροφορίες σχετικά με την διάθεση Berinert & Firazyr ΦΕΚ 21/4/2016